Algemene Voorwaarden

De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede staat terug binnen te brengen. In geval van schade, van eender welke omvang, of door eender welke reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Hiervoor ontvangt de huurder binnen de 14 dagen na de vaststelling van de geleden schade een factuur. Indien de schade werd veroorzaakt door een derde is de huurder gerechtigd deze schade terug te vorderen van deze derde.

Bij afhaling van de huurfiets(en) in de Oudeweg 56, 3950 Bocholt, wordt een waarborg van 50 euro per elektrische fiets of tandem (CONTANT) aangerekend.

Indien er niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, is er geen overeenkomst mogelijk. Bij het terugbrengen van de huurfiets(en) aan het einde van de afgesproken termijn, proper en in goede staat, krijgt de huurder deze waarborg per fiets terug.

Het stukrijden van binnen- en/of buitenbanden is voor rekening van de huurder.

De elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De trajectafstand met een volle batterij bedraagt 80 km tot 170 km. Er dient rekening te worden gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig), de windkracht en het lichaamsgewicht van de fietser. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de batterij omwille van deze eventuele beperkingen.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of eventuele gebreken aan de fiets(en). De huurder(s) beslissen zelf over hun persoonlijke veiligheid.

 

Verlies of diefstal van de fiets(en)

Bij verlies of diefstal van de fiets(en) dient de huurder ALTIJD aangifte te doen bij het plaatselijk politiebureel. Hiervan dient de huurder 1 exemplaar van aangifte te bezorgen aan de verhuurder. Eveneens dient de huurder bij verlies of diefstal van de fiets(en) STEEDS de sleutel van het veiligheidsslot alsook de sleutel van de batterij (indien voorzien op de fiets) te bezorgen aan de verhuurder. Indien een extra slot werd meegegeven dient deze sleutel ook in het bezit van de huurder te zijn.

 

Huurprijs

De huurprijs van een elektrische fiets of tandem bedraagt € 30/dag (incl. btw).

De huurprijs van de elektrische tandem bedraagt € 45/dag (incl. btw).

De vertrek- en aankomsturen worden onderling afgesproken.

De fietsen dienen ten laatste om 18u terug afgeleverd te worden aan de Oudeweg 56, 3950 Bocholt.

Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen kunnen contant betaald worden of via Payconiq.